Tukea lasten osallistumismaksuihin

Harrastustuki 2021 

Mikkelin kaupungille myönnettiin 20 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2021. Avustuksella tuetaan liikunnan perustoimintaa, jota on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa liikuntatoiminnassa.

Harrastustuki oikeuttaa liikkumaan myös MiVossa. Pyydämme kevätkauden hakemukset joko toimistollemme tai sähköisesti osoitteeseen varapj@mivo.fi.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat:

  • Perheen taloudellinen tilanne (perheen itsensä esille tuomat seikat, tulotietoja ei kysytä)
  • Lapsella ei ole yhtään harrastusta (erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ja perheen ti- lanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty aloittamaan harrastusta ilman ulkopuolista ta- loudellista tukea
  • Perheen tilanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty jatkamaan ainutta harrastustaan (erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ilman ulkopuolista taloudellista tukea

Harrastustukihakemus perheille

 

Muut tukimuodot

Hope – yhdessä ja yhteisesti ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia. Aineellisen tuen ohjella Hope tukee myös lasten harrastustoimintaa ja toteuttaa vapaa-ajan elämyksiä. Hopen tukea voit hakea täältä