Vastuullisuus

Vastuullisuus merkitsee MiVolla sitä, että jokainen harrastaja, ohjaaja, vapaaehtoinen toimija ja työntekijä kokee turvallisuutta niin sosiaalisesti, henkisesti kuin fyysisesti. Meillä koetaan, opetellaan ja onnistutaan yhdessä, jokainen juuri sellaisena kuin on. Pidämme huolta ympäristöstä ja olemme osaltamme vaikuttamassa myös alueellisesti ja yhteiskunnallisesti terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä edistäen. Seuran hallinto ja talous on valvottua, tarkastettua ja avointa. Seurassamme luotetaan REILUN PELIN PERIAATTEISIIN ja toimitaan niiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet voimistelun eettisiin periaatteisiin

 

 

TURVALLINEN HARRASTAMINEN

 • Kaikilta ohjaajilta vaaditaan rikosrekisteriotteen esittäminen ennen työsuhteen alkua
 • Ryhmissä laaditaan omat säännöt
 • Seuran hallitus ja työntekijät ovat tutustuneet Laadukas lasten voimistelu -materiaaliin ja periaatteisiin
 • Seuralla on ongelmanratkaisupolku
 • Häirintätapauksissa ja kohdatessasi epäasiallista käytöstä seurassamme voit ottaa yhteyttä puheenjohtaja@mivo.fi tai varapj@mivo.fi
 • Ryhmien käyttämät tilat ja välineet ovat asianmukaisia ja niiden turvallisuus on säännöllisesti tarkistettu

Et oe yksin banneri

 

VALMENNUS

 • kaikki ohjaajat ja valmentajat seurassa ovat käyneet Et ole yksin -koulutuksen
 • ohjaajilla ja valmentajilla on asianmukaiset, voimassaolevat ja ennen työsuhteen alkua allekirjoitetut työsopimukset
 • ohjaajien ja valmentajien vastuut, velvollisuudet ja oikeudet ovat kaikkien seurassa työskentelevien ja luottamustoimijoiden tiedossa ja löydettävissä
 • ohjaajilla ja valmentajilla on tiedossa hallituksen, muiden työntekijöiden ja esihenkilön yhteystiedot sekä heidän vastuualueensa
 • ohjaajille ja valmentajille on viestitty valmentajan vastuista ja asiaan liittyvä materiaali on seuran Ohjaajaoppaassa (seuran sisäinen kanava)

HALLINTO

 • Seura noudattaa toiminnassaa yhdistyslakia
 • Hallitus työskentelee taloudellisesti kestävästi ja suunnitelmallisesti ja taloushallinnon palvelut ostetaan vastuulliselta yritykseltä
 • Työsuhdeasiat ovat ajantasalla ja noudatamme työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • Uusien toimijoiden perehdytykseen kiinnitetään huomiota ja perehdytyksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti
 • Viestintä hallituksen ja työntekijöiden välillä sekä seurasta ulospäin on läpinäkyvää ja totuudenmukaista

 

YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA

 • Meidän seuran tiloissa jätteet lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti ja ohjeistus lajitteluun on kaikkien nähtävillä
 • Kannustamme liikkumaan harjoituksiin kävellen tai pyörällä tai käyttämään kimppakyytejä
 • Suosimme seurassa paikallisten yritysten ja toimijoiden tuotteita ja palveluita
 • Tunnistamme toimintamme vaikuttavuuden sekä merkityksen alueellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Toimimme hyvässä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa mahdollistamalle mm. harjoittelu- sekä kesätyöpaikkoja nuorille

KOTIIN VANHEMMILLE

Nuoren urheilijan läheisillä ja kodilla on valtava merkitys kehittymiseen, jaksamiseen ja menestykseen. Suomen Mielenterveys ry on julkaissut nuoren vanhemmille suunnattua materiaalia, jonka löydät -> urheilevan nuoren vanhemmille